BAW 2021

In het kader van de "Brain Awareness Week" die dit jaar gehouden wordt van 15 tot 21 maart, heeft de Nederlandse Neurofederatie video's verzameld speciaal voor scholieren in middelbaar onderwijs. Met als doel scholieren bekend te maken met neurowetenschappen en neurowetenschappelijk onderzoek in Nederland. Verscheidene Nederlandse neurowetenschappers hebbben bijgedragen aan dit initiatief en hun onderzoek uitgelegd in begrijpbare taal, om jongeren te interesseren in neurowetenschappelijk onderzoek en inzicht te geven in hun ondezoek.

In the context of the Brain Awareness Week,15-21 March, the Dutch Neurofederation has been gathering videos specifically for high-school students to introduce them to neuroscience and neuroscientific research as conducted within the Netherlands. Various Dutch neuroscientist have contributed to this initiative and explained their research in layman’s language to interest children in neuroscience and inform them on their research.

Organised by Branislava Ćurčić-Blake, Marloes Henckens and Martijn van den Heuvel,
Board members of the Dutch Neurofederation.

Psychose en Antipsychotica - Hamlet studie

Wat is een psychose en hoe kunnen wij die behandelen?

What is Psychosis and how can we treat it?

Dr Martens onderzoekt aandacht

Dr Martens onderzoekt aandacht

Dr. Martens' research on attention

Oorsuizen, hoe ontstaat Tinnitus?

Oorsuizen, hoe ontstaat Tinnitus?

Ringing in the ears, origins of tinnitus?

Milde cognitive stornis en hersenstimulatie - Cogmax studie

Het Cogmax project onderzoekt het effect van hersenstimulatie bij mensen met een milde cognitieve stoornis. Kunnen wij de ontwikeling van dementie vertragen?

Cogmax project investiates the effect of neurostimulation in people with mild cognitive impairment (MCI). Can we delay the development of dementia?

Wat het apenbrein ons leert

Wat kan het dierenbrein ons vertellen over ons brein?

What can the animal brain tell us about our brain?

ADHD en autisme: Hesrenstornis?

Wat betekent het om autisme of ADHD te hebben?

What does it mean to have autism or ADHD?

Antidepressiva tijdens de zwangerschap

De effecten van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap in het nageslacht

The effects of using antidepressants during pregnancy on babies

Ouderdom-gerelateerde hersenaandoeningen

Waarom gaat het toch mis met veroudering: Ouderdom-gerelateerde hersenaandoeningen

Why does it go wrong with ageing: Age-related brain disorders

Stress en geheugen

Hoe onderzoeken we de effecten van stress op het brein en het geheugen?

How do we investigate the effects of stress on the brain and memory?

Weerbaarheid tegen stress

Waar komen verschillen in stress weerbaarheid vandaan? Is stress altijd slecht? En wat bepaalt hoe goed we in staat zijn om te gaan met stress? Wat doet stress met ons brein? En hoe kan stress langdurige nadelige gevolgen hebben voor onze mentale gezondheid? Stress -TV legt het uit

Why are some people more stress resilient than others?

Cognitieve bias

Hoe bepaalt de manier waarop we informatie verwerken, hoe we de wereld om ons heen zien, hoe we ons voelen? En waarom is het belangrijk dit te bestuderen? Dr. Vrijsen van het Radboudumc legt het uit

Beroerte - BSTARS

Wat gebeurt er tijdens een beroerte in je brein? En hoe kunnen de gevolgen ervan behandeld worden? Het B-STARS project onderzoekt of hersenstimulatie kan helpen bij het herstel van een beroerte

Verhalen in ons brein

Hoe kan het dat een verhaal dat we lezen echt gaat leven? En heeft dat nut? Hoe verwerkt ons brein verhalen en wat leren we daarvan? Dr. Roel Willems van de Radboud Universiteit legt het uit

Translationele Neuroanatomie

Hoe leren we? En hoe veranderen deze processen als we ouder worden? Wat is de rol van onze bloedvaten hierin? Kunnen we het verouderingsproces vertragen om langer mentaal gezond te blijven? Wetenschappers van de afdeling Translationele Neuroanatomie van het Radboudumc leggen uit hoe ze onderzoek doen naar deze vragen

Dopamine in het brein

Wat doet dopamine met je brein? Is het een gelukshormoon zoals velen denken of doet het toch wat anders? En welke invloed heeft de Corona-pandemie met je dopamine niveaus? Prof. Roshan Cools van de Radboud Universiteit Nijmegen legt het uit

What does dopamine do in our brain?

tDCS - hersenstimulatie met stroompje

Wat is transcraniële direct current stimulatie (tDCS), is het pijnlijk, hoe werkt het? Danilo en Matea stellen vragen aan onderzoekers Sanne Schuite Koops en Branislava Ćurčić-Blake, en Floor de Boor vertelt details in de tekenfilm

What is the transcranial direct current stimulation, is it painfull, how does it work? Danilo and Matea are asking two neuroscientist Sanne Schuite-Koops and Branislava Ćurčić-Blake. Floor de Boer explains working in a cartoon

Schizophrenia

Wat gaat er om in de hersenen met iemand met een psychiatrische aandoening, en hoe ontwikkelen de hersenen van kinderen met een ouder met een psychiatrische aandoening?

Brain development of children with parents with a mental disorder

TMS - hersenstimulatie met magnetische velden

Wat is transcraniële magnetische stimulatie (TMS), waarvoor is het gebruikt, hoe werkt het? Danilo stelt vragen aan neurowetenschapper Sanne Schuite-Koops terwijl Matea probeert Brani te stimuleren met TMS. Floor de Boor vertelt details in de tekenfilm en Branislava Ćurčić-Blake vertelt iets over de TMS maschine

What is the transcranial magnetic stimulation (TMS), what is it's purpose, how does it work? Danilo asks neuroscientist Sanne Schuite-Koops, while Matea tries to apply TMS to Brani. Branislava Ćurčić-Blake shows the TMS machine and. Floor de Boer explains working in a cartoon